Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder Beyond Verbal (Erasmus+) Toplantısına Katıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder, Beyond Verbal isimli ERASMUS+ Projesi’nin ortağı olarak üniversitemizi temsilen 21-25 Ekim tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde yapılmış olan toplantıya katılmıştır. Beyond Verbal, Danimarka, İsveç ve Türkiye’den dezavantajlı çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada sanatı aracı olarak kullanmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği Projesidir.