Özel Nisan Anaokulu Alan Gezisi

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü tarafından OKÖ 0011 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencilerimize Waldorf eğitim yaklaşımı hakkında bilgi vermek amacıyla Kuzguncuk’ta bulunan Özel Nisan Anaokulu'na alan gezisi düzenlenmiştir. 

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Merve Özer ve Arş. Gör. Gülşah Gürevin,  23-27 Ekim tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresine Anasınıfına Devam Eden Çocukların İlkokul ve İlkokul Öğretmen Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi isimli bildirileri ile katıldılar.

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder Beyond Verbal (Erasmus+) Toplantısına Katıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder, Beyond Verbal isimli ERASMUS+ Projesi’nin ortağı olarak üniversitemizi temsilen 21-25 Ekim tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde yapılmış olan toplantıya katılmıştır. Beyond Verbal, Danimarka, İsveç ve Türkiye’den dezavantajlı çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada sanatı aracı olarak kullanmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği Projesidir.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Toran, 2-5 Ekim tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresine Çocukluğun Pr Aracı Olarak İnşası: Yılsonu Gösterileri isimli bildirisi; Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Sevcan Yağan Güder ise Yerli ve Çeviri Çocuk Kitaplarında Dildışı Öğelerin Toplumsal Cinsiyet Rollerini Sunuş Biçimleri Bağlamında İncelenmesi isimli bildirisi ile katılmıştır.  Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör.

2019-2020 Akademik Yılı Temel Eğitim Bölümü Değerlendirme Toplantıs

24 Eylül 2019 tarihinde 1.2.3. 4. sınıf, sınıf temsilcileri ve İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm temsilcisi öğrencilerimiz ile Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder ve Arş. Gör. Gül Demir, öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini iletecekleri bir değerlendirme toplantısı düzenlemişlerdir. 

OKL 7007 Öğretmenlik Uygulaması ve OKL5011 Okul Deneyimi Dersleri Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü, 4. Sınıf öğrencilerinin almış olduğu OKL 7007 Öğretmenlik Uygulaması dersi ve 3.sınıf öğrencilerinin almış olduğu OKL5011 Okul Deneyimi dersi kapsamında öğrencilerin uygulama öğretmenleri ile tanışmaları, derse ilişkin beklentiler ve sorumluluklar hakkında her iki tarafın bilgilendirilmesi amacıyla 20 Eylül’de Basın Ekspres Yerleşkesinde bir toplantı düzenlenmiştir.