İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan YAĞAN GÜDER
Doç. Dr. Mehmet Toran
Arş. Gör. Gül Demir
İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
01 Ağustos 2018 / 1  
03 Ağustos 2018 / 2  
31 Ağustos 2018 / 3