İKÜ Okul Öncesi Öğretmenliği

Günümüzü simgeleyen dinamizm ve kültürler arası etkileşim bilgi ve iletişim teknolojilerinin de etkisiyle çevremizi, kurumlarımızı ve dünyamızı hızla dönüştürmektedir.  Bu dönüşüm atmosferinde eğitim ve öğretim modelleri de kaçınılmaz olarak hızla değişip dönüşmektedir.  Geleneksel ve yerleşik modeller hızla yerlerini öğrencinin “yaparak-yaşayarak öğrenen birey” olmasını sağlayacak modellere bırakmaktadır. Benjamin Franklin’in şu anlamlı sözleri, söz konusu dönüşümün içeriğini güzel açıklar:  “Bana bir şey söylersen unuturum. Ezberletirsen hatırlarım. Ama yaparsam öğrenirim.”

Bu anlayışın bir yansıması olarak, alan bilgisi güçlü, özgüveni ve motivasyonu yüksek ve “yaparak-yaşayarak öğrenen/ öğreten” öğretmenler yetiştirmek ilkesini temel alarak kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye’nin en seçkin öğretmen yetiştiren kurumu olmayı kendisine hedef olarak koymuştur. Fakültemiz bünyesinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’na 2013-2014 akademik yılında ilk aday öğretmenlerimizi kabul ettik. Yüzde yüz doluluk oranıyla yaptığımız başlangıç bizi son derece gururlandırdı.  Eğitim felsefemizin bir yansıması olarak öğretmen adaylarımızı bol uygulamalı bir öğretim süreciyle eğitmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla İstanbul Kültür Eğitim Kurumları bünyesindeki iki ilkokul, bir fen lisesi ve üç ana okulu aday öğretmenlerimizin doğal uygulama alanları olacaktır.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı okulöncesi kurumlardaki çocuklarımızın gelişimini ve öğrenmesini zengin öğrenme ortamları oluşturarak, eğlenceli ve eğitici bir süreçle destekleyerek sağlamayı önemsiyoruz. Okulöncesi eğitim uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayabilen, alanında liderlik yapabilen, yansıtıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, kaliteli öğretmenler yetiştirmek idealini taşıyoruz.
Güçlü akademik kadromuzla ve Kültür Eğitim Kurumları’nın uzun yıllara dayanan birikim ve deneyimini de yanımıza alarak zengin saha deneyimi ile desteklenmiş, gözlem ve uygulamaya önem veren bir eğitim ve öğretim süreci sizleri beklemektedir.