İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Misyon ve Vizyonu

Misyonumuz;

Temel hak ve özgürlüklere değer veren ve anlam katan, çeşitliliklere saygılı, sorgulayan, araştıran, eleştiren, özeleştiri yapan, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yenilikçi, kendini çok yönlü geliştiren, kendini gerçekleştirmiş nesiller yetiştirmeyi kendine iş edinmiş ve öğretmenliğin bir yaşam biçimi olduğunu içselleştirmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak. 

Vizyonumuz;

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında okul öncesi eğitimin hem nitelik hem de nicelik olarak yaygınlaştırılmasına öncülük etmek, okul öncesi eğitim ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar üretmek, okul öncesi eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek bu gelişmelerden öğretmen adayları, okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi dönem çocukları ve ailelerinin haberdar olması ve yararlanmasına zemin hazırlamaktır.