Bölüm Başkanının Mesajı

Sevcan Yağan GüderTemel Eğitim Bölümümüz altında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programımız 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul ederek ve yüzde yüz doluluk oranıyla öğretime başlamıştır. “Meslek eğitimi” ve “karakter eğitimine” öncelik vererek geleceğin lider öğretmenlerini yetiştirecek olan Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programımızda, İstanbul’daki eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde okul - üniversite sinerji çalışmalarına büyük önem vermekteyiz.

Öğretmen eğitiminde “işin içinde, yaparak ve yaşayarak meslek ve karakter eğitimi” anlayışı ile öğretim üyeleri, öğretmen adayları, öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler arasında kurulan paylaşıma dayalı etkinliklerle gerçek okul ortamlarında klinik saha deneyimi, deneyimli öğretmenlerin mentorluğu ile zenginleştilmiş bir öğretim süreci, öğrenciyi merkeze alan demokratik bir yönetim anlayışı ana stratejilerimiz arasındadır. Fakültemiz ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları arasında kurulmuş olan bu sinerji ortaklığını, İstanbul içi ve İstanbul dışındaki resmi okullar ile her geçen gün zenginleştirerek iyi uygulama örneklerini okullarla paylaşmak amacındayız.

Bunun yanında “uluslararasılaşmaya” öncelik veren bir program olarak, düzenlemekte olduğumuz uluslararası konferanslar ile akademisyenlere ve uygulayıcılara disiplinlerarası bir platform sunmayı amaçlamaktayız. Bölümümüzün girişimi ile fakültemiz tarafından düzenlenen “Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Konferansı: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri” konulu konferans kapsamında, farklı disiplinlerde çalışan (Sosyoloji, Psikoloji, Tıp Bilimleri, Bilişsel Bilimler, Dil Bilimleri, Fen-Matematik Spor, Sanat ve Teknoloji) akademisyen ve uygulayıcıların da katılımıyla; akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğretmenler, okul yöneticileri, eğitim kurumu liderleri, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında diyalog kurulmasına yönelik bir forum oluşturuldu. 

Bölümümüz öncelikli alanlarından biri olan “sosyal sorumluluk bilincinin” tüm öğretmen adayı öğrencilerimizin eğitimlerinin bir parçası olmasına özen gösterirken, okul öncesi eğitim kurumlarının geliştirilmesinde, öğrencilerin ve ailelerin yaşamlarında fark yaratacak projelerin yürütülmesinde etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz. 

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder
Temel Eğitim Bölümü Başkanı