6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Toran, 2-5 Ekim tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresine Çocukluğun Pr Aracı Olarak İnşası: Yılsonu Gösterileri isimli bildirisi; Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Sevcan Yağan Güder ise Yerli ve Çeviri Çocuk Kitaplarında Dildışı Öğelerin Toplumsal Cinsiyet Rollerini Sunuş Biçimleri Bağlamında İncelenmesi isimli bildirisi ile katılmıştır.  Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Merve Özer ise Okul Öncesi İç ve Dış Mekan Eğitim Ortamları Standartlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre Örneği isimli bildirisi ile katılmıştır.