2019-2020 Akademik Yılı Temel Eğitim Bölümü Değerlendirme Toplantıs

24 Eylül 2019 tarihinde 1.2.3. 4. sınıf, sınıf temsilcileri ve İstanbul Kültür Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm temsilcisi öğrencilerimiz ile Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yağan Güder ve Arş. Gör. Gül Demir, öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini iletecekleri bir değerlendirme toplantısı düzenlemişlerdir.